Typy konstrukcji

Konstrukcje hal GALBOX wystepuja w czterech podstawowych typach konstrukcyjnych:

h2

1. Jednospadowy z ryglem

h1

2. Dwuspadowy z ryglem

h5

3. Jednospadowy z dźwigarem kratowym

h4

4. Dwuspadowy z dźwigarem kratowym

h6

5. Dwuspadowy z dźwigarem kratowym i słupem pośrednim

h3

6. Dźwigary dachowe

1. Schemat jednospadowy z ryglem

Przeznaczony dla obiektów parterowych, jednonawowych, z dachem jednospadowym o nachyleniu połaci 4÷15°. Główny układ nośny hali stanowią poprzeczne ramy stalowe wykonane z podwójnych ceowników zimnogiętych. Słupy ramy połączone są z ryglem węzłami sztywnymi oraz przegubowo z fundamentem. Maksymalna rozpiętość osiowa ramy wynosi 15 m.

Ten typ konstrukcji wykorzystuje się w przypadku:

  • małej rozpiętość dachu
  • konieczności odprowadzenia wody na jedną stronę dachu
  • dobudowy do istniejącego obiektu

2. Schemat dwuspadowy z ryglem

Przeznaczony dla obiektów parterowych, jednonawowych, z dachem dwuspadowym o nachyleniu połaci 4÷15°. Główny układ nośny hali stanowią poprzeczne ramy stalowe wykonane z podwójnych ceowników zimnogiętych. Słupy ramy połączone są z ryglem węzłami sztywnymi oraz przegubowo z fundamentem. Maksymalna rozpiętość osiowa ramy wynosi 15 m.

3. Schemat jednospadowy z dżwigarem kratowym

Schemat konstrukcji jednospadowej z dźwigarem kratowym o nachyleniu połaci 4÷15°.
Główny układ nośny hali stanowią poprzeczne ramy stalowe wykonane z podwójnych ceowników zimnogiętych. Słupy ramy połączone są z dźwigarem kratowym węzłami sztywnymi oraz przegubowo z fundamentem.

Ten typ konstrukcji wykorzystuje się w przypadku:

  • konieczności odprowadzenia wody na jedną stronę dachu
  • dobudowy do istniejącego obiektu

4. Schemat dwuspadowy z dźwigarem kratowym

Obiekt parterowy, jednonawowy, z dachem dwuspadowym o nachyleniu połaci 4÷15°.
Główny układ nośny hali stanowią poprzeczne ramy stalowe z dźwigarem kratowym.
Rama wykonana jest z podwójnych ceowników zimnogiętych. Ceowniki zespolone są ze sobą za pośrednictwem przewiązek.
Słupy ramy połączone są z dźwigarem kratowym węzłami sztywnymi i przegubowo z fundamentem. Maksymalna rozpiętość osiowa ramy wynosi 24 m.

5. Schemat dwuspadowy z dźwigarem kratowym i słupem pośrednim

Schemat konstrukcji dwuspadowej z dźwigarem kratowym oraz słupem pośrednim o nachyleniu połaci 4÷15°. Główny układ nośny hali stanowią poprzeczne ramy stalowe wykonane z podwójnych ceowników zimnogiętych. Słupy ramy połączone są z dźwigarem kratowym węzłami sztywnymi oraz przegubowo z fundamentem.

6. Schemat dźwigarów dachowych

Układ nośny dachu stanowią poprzecznie usytuowane trójkątne kratownice stalowe wykonane z ceowników zimnogiętych. Pasy kratownicy wykonane są z dwóch rozsuniętych (na szerokość krzyżulców) ceowników połączonych przewiązkami. Krzyżulce kratownicy wykonane są z pojedynczych ceowników połączonych śrubami z pasami.
Dźwigary oparte są swobodnie na murze.

Zakres rozpiętości

Zakres rozpietości / wysokości / rozstawu elementów GALBOX zależy od rodzaju sytemu i został przedstawiony w tabeli poniżej.

Rozpietość osiowa ramy uzależniona jest od: rozstawu ram, wysokości ram, strefy klimatycznej oraz obciażenia użytkowego dachu.

Jednospadowy z ryglem do 15 m do 7 m do 6 m
Dwuspadowy z ryglem do 15 m do 7 m do 6 m
Jednospadowy z dźwigarem kratowym do 20 m do 7 m do 6 m
Dwuspadowy z dźwigarem kratowym do 24 m do 7 m do 6 m
Dwuspadowy z dźwigarem kratowym i słupem pośrednim do 30 m do 7 m do 6 m
Dźwigary kratowe do 24 m - do 6 m

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Wyślij zapytanie ofertowe lub zadzwoń!

Wioleta Orańska
Specjalista ds. Obsługi Klienta

m: +48 661 666 051
e: w.oranska@constraco.com