Konstrukcję GALBOX można obudować na wiele sposobów. Do obudowy obiektów nieogrzewanych najczęściej wykorzystuje się blachę stalową o przeprofilowaniu trapezowym [rys. 1 a i d] lub falistym.

Na życzenie klienta możemy dostarczyć również obudowę konstrukcji GALBOX.

Najczęściej wykorzystywaną i najszybszą w wykonaniu obudową, zwłaszcza w przypadku obiektów przemysłowych i rolniczych, jest płyta warstwowa typu „sandwich” [rys. 1 b i e].

Płyta warstwowa „sandwich” składa się z dwóch okładzin z powlekanej blachy stalowej oraz rdzenia izolacyjnego:

  • ze styropianu,
  • wełny mineralnej
  • lub z pianki poliuretanowej.

W zależności od przeznaczenia obiektu, wymagań wynikających z agresywności środowiska oraz przepisów określających parametry pożarowe elementów budynku, okładziny płyt mogą mieć różne wykończenie oraz mogą być wykonane z różnych materiałów. Grubość rdzenia decyduje o izolacyjności termicznej obudowy.

Inną metodą obudowania konstrukcji jest obudowa warstwowa typu blacha/izolacja/blacha [rys. 1 c i f], a w przypadku dachów warstwa zewnętrzna to papa lub membrana dachowa.

Niezależnie od wybranego rodzaju obudowy, do uzyskania pełnej szczelności obiektu, konieczne jest wykonanie obróbek zamykających i uszczelniających obudowę.