Certyfikacja, 8 marca 2022

W dniach 7-8 marca 2022 Constraco przeszło inspekcję jednostki certyfikacyjnej tj. Ośrodka Badań i Certyfikacji SIMPTESTCERT Sp. z o.o. z Katowic.

Certyfikatorzy oceniali System Zakładowej Kontroli Produkcji – ZKP. Wysoko oceniono kompetencje i profesjonalizm Constraco Sp. z o.o. w zakresie produkcji następujących elementów:

  • kształtowników stalowych wykonanych na zimno typu L, U, C, Z, przeznaczonych do zastosowań konstrukcyjnych,
  • profilowanych na zimno elementów konstrukcyjnych, do zastosowania w konstrukcjach klasy wykonania EXC2,
  • oraz stalowych elementów konstrukcyjnych w klasie wykonania EXC2.

Instytucja certyfikująca w wyniku audytu potwierdziła, że System Zakładowej Kontroli Produkcji ww. wyrobów spełnia mające zastosowanie wymagania. Produkcja odbywa się zgodnie z określonymi normami i wymaganiami.

Tym samym Constraco legitymuje się zaktualizowanymi certyfikatami, potwierdzającymi jakość produkcji.