GALBOX produkowany jest ze stali węglowej, konstrukcyjnej, przeznaczonej do obróbki na zimno, o granicy plastyczności 350÷420 MPa. Materiał wsadowy produkowany jest przez najlepsze europejskie huty i posiada niezbedne atesty, certyfikaty oraz spełnia wygórowane europejskie normy jakościowe.
Materiał wystepuje z dwoma rodzajami powłoki zabezpieczajacej: cynk lub Magnelis.

Rodzaje powłok zabezpieczających

Do produkcji kształtowników, z których wykonana jest konstrukcja GALBOX, stosowana jest taśma stalowa odpowiednio zabezpieczona przez cynkowanie lub powłoke Magnelis. Obie powłoki wykonywane sa zgodnie z normą EN 10346:2009. Rodzaj powłoki oraz jej grubość powinna być dobrana stosownie do agresywności środowiska, w którym konstrukcja będzie eksponowana. Klase korozyjności środowiska określa projektant obiektu zarówno dla wnętrza jak i zewnętrza budynku lub budowli.
W przypadku środowiska agresywnego zalecamy użycie blachy powleczonej powłoką Magnelis.

Cynk Z 275 275 20
Z 450 450 32
Magnelis ZM 250 250 20
ZM 430 430 35

Cynk

Jest to powłoka nakładana na linii do ciągłego powlekania ogniowego. Powierzchnia ma wyglad gładkiego metalu. Powłoka cynku Z275 znajduje zastosowanie wewnątrz obiektów o niskiej lub średniej wilgotności tj. dla środowiska nieagresywnego. Zastosowanie na zewnątrz możliwe jest w przypadku niezanieczyszczonego środowiska rolniczego lub normalnego środowiska miejskiego i przemysłowego.

Magnelis

Powłoka Magnelis wykazuje znakomitą odporność na korozje - trzy razy lepsza odpornosc niż cynkowa. Do niewątpliwych zalet powłoki Magnelis należy efekt samoregeneracji, zapewniajacy znakomitą ochronę krawędzi. Magnelis® jest jedyną powłoką metaliczną posiadającą świadectwo dopuszczenia do użytku w środowisku C5. Zgodnie z wymogami unijnego rozporzadzenia EC 1935/2004, Magnelis® nadaje sie do zastosowania w kontakcie z żywnością.

Powłoka Magnelis znalazła szerokie zastosowanie zarówno w obiektach różnego przeznaczenia jak: wiaty, konstrukcje obiektów przemysłowych o podwyższonych wymaganiach dla odporności na korozje (w tym również dla klas C5I i C5-M), w rolnictwie (konstrukcje winnic, szklarnie, budynki gospodarskie), silosy, konstrukcje wież, konstrukcje farm fotowoltaicznych, itp. jak i zlokalizowanych w różnych środowiskach i strefach klimatycznych od umiarkowanej po tropikalne lub pustynne.

Klasy korozyjności

Wg normy PN-EN ISO 12944-2:2001, która dotyczy wyłącznie stali i to dla niej określa klasę środowiska korozyjnego na podstawie ubytków korozyjnych nastepujących w czasie.

Klasy korozyjności Przykłady środowisk typowych dla klimatu umiarkowanego [informacyjnie]
C1 bardzo mała Ogrzewane budynki z czystą atmosferą np. biura, sklepy, szkoły, hotele Nie dotyczy
C2 mała Budynki ogrzewane, w których może mieć miejsce kondensacja, np. magazyny, hale sportowe Atmosfery w mały stopniu zanieczyszczone; głównie wiejskie
C3 średnia Pomieszczenia produkcyjne o dużej wilgotności i pewnym zanieczyszczeniu powietrza, np. zakłady spożywcze, pralnie, browary, mleczarnie Atmosfery miejskie i przemysłowe, średnie zanieczyszczenie tlenkiem siarki (IV), np. obszary przybrzeżne o małym zasoleniu
C4 duża Zakłady chemiczne, pływalnie, stocznie remontowe statków i łodzi Obszary przemysłowe, obszary przybrzeżne o średnim zasoleniu
C5-I bardzo duża [przemysłowa] Budowle lub obszary z prawie ciągłą kondensacją i duży zanieczyszczeniem Obszary przemysłowe o dużej wilgotności i agresywnej atmosferze
C5-M bardzo duża [morska] Budowle lub obszary z prawie ciągłą kondensacją i duży zanieczyszczeniem Obszary przybrzeżne i oddalone od brzegu w głąb morza o dużym zasoleniu

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Wyślij zapytanie ofertowe lub zadzwoń!

Wioleta Orańska
Specjalista ds. Obsługi Klienta

m: +48 661 666 051
e: w.oranska@constraco.com