Typy konstrukcji

Typy konstrukcji GALBOX

Schemat jednospadowy z ryglem

Przeznaczony dla obiektów parterowych, jednonawowych, z dachem jednospadowym o nachyleniu połaci 4÷15°. Główny układ nośny hali stanowią poprzeczne ramy stalowe, wykonane z podwójnych ceowników zimnogiętych. Słupy ramy połączone są z ryglem węzłami sztywnymi oraz przegubowo z fundamentem.

Maksymalna rozpiętość osiowa ramy wynosi 15 m.

Ten typ konstrukcji wykorzystuje się w przypadku:

  • małej rozpiętość dachu,
  • konieczności odprowadzenia wody na jedną stronę dachu,
  • dobudowy do istniejącego obiektu.

Schemat dwuspadowy z ryglem

Przeznaczony dla obiektów parterowych, jednonawowych, z dachem dwuspadowym o nachyleniu połaci 4÷15°.

Główny układ nośny hali stanowią poprzeczne ramy stalowe wykonane z podwójnych ceowników zimnogiętych. Słupy ramy połączone są z ryglem węzłami sztywnymi oraz przegubowo z fundamentem.

Maksymalna rozpiętość osiowa ramy wynosi 15 m.


Schemat jednospadowy z dźwigarem kratowym

Oto schemat konstrukcji jednospadowej z dźwigarem kratowym o nachyleniu połaci 4÷15°.

Główny układ nośny hali stanowią poprzeczne ramy stalowe wykonane z podwójnych ceowników zimnogiętych. Słupy ramy połączone są z dźwigarem kratowym węzłami sztywnymi oraz przegubowo z fundamentem.

Konstrukcję tę wykorzystuje się w przypadku:

  • konieczności odprowadzenia wody na jedną stronę dachu,
  • dobudowy do istniejącego obiektu.

Schemat dwuspadowy z dźwigarem kratowym

Obiekt parterowy, jednonawowy, z dachem dwuspadowym o nachyleniu połaci 4÷15°.

Główny układ nośny hali stanowią poprzeczne ramy stalowe z dźwigarem kratowym.

Rama wykonana jest z podwójnych ceowników zimnogiętych. Ceowniki zespolone są ze sobą za pośrednictwem przewiązek.

Słupy ramy połączone są z dźwigarem kratowym węzłami sztywnymi i przegubowo z fundamentem. Maksymalna rozpiętość osiowa ramy wynosi 24 m.


Schemat dwuspadowy z dźwigarem kratowym i słupem pośrednim

Schemat konstrukcji dwuspadowej z dźwigarem kratowym oraz słupem pośrednim o nachyleniu połaci 4÷15°. Główny układ nośny hali stanowią poprzeczne ramy stalowe wykonane z podwójnych ceowników zimnogiętych.

Słupy ramy połączone są z dźwigarem kratowym węzłami sztywnymi oraz przegubowo z fundamentem.


Schemat dźwigarów dachowych

Układ nośny dachu stanowią poprzecznie usytuowane trójkątne kratownice stalowe, wykonane z ceowników zimnogiętych. Pasy kratownicy wykonane są z dwóch rozsuniętych (na szerokość krzyżulców) ceowników połączonych przewiązkami. Krzyżulce kratownicy wykonane są z pojedynczych ceowników połączonych śrubami z pasami. Dźwigary opierają się swobodnie na murze.

Zakres rozpiętości

Zakres rozpiętości / wysokości / rozstawu elementów GALBOX zależy od rodzaju sytemu. Przedstawiamy go w tabeli obok.

Rozpiętość osiową ramy uzależniamy od:

  • rozstawu ram,
  • wysokości ram,
  • strefy klimatycznej,
  • obciążenia użytkowego dachu.
Rodzaj GALBOXRozpiętość maksymalnaWysokość maksymalna Rozstaw elementów
Jednospadowy z ryglem15 m7 mdo 6 m
Dwuspadowy z ryglem15 m 7 m do 6 m
Jednospadowy z dźwigarem kratowym20 m 7 m do 6 m
Dwuspadowy z dźwigarem kratowym24 m 7 m do 6 m
Dwuspadowy z dźwigarem kratowym i słupem pośrednim30 m 7 m do 6 m
Dźwigary kratowe24 m do 6 m