Nowoczesne oprogramowanie w Constraco, 25 maja 2022

Jednym z najważniejszych działów Constraco jest dział konstrukcyjny. To właśnie tu opracowujemy każdy projekt dla naszego klienta, zapewniając jego optymalizację. Projektowanie konstrukcji zawsze rozpoczyna się od koncepcji. Obliczenia to kolejny etap pracy nad GALBOX’em. Dla zapewnienia najwyższej jakości usług wspieramy się nowoczesnym oprogramowaniem.

Dostawcami rozwiązań, na których zdecydowaliśmy się oprzeć, są dwie doskonałe firmy:
• Consteel
IDEA StatiCa

Promocja cenowa Galver, 25 marca 2022

W Constraco dostępne są w promocyjnej cenie 5,49 zł/kg niewielkie ilości kształtowników zimnogiętych II gatunku oraz Galverów w I gatunku w cenie 6,99 zł/kg. Szczegóły wyprzedaży magazynowej znaleźć można w serwisie Sprzedajemy.pl:

Certyfikacja, 8 marca 2022

W dniach 7-8 marca 2022 Constraco przeszło inspekcję jednostki certyfikacyjnej tj. Ośrodka Badań i Certyfikacji SIMPTESTCERT Sp. z o.o. z Katowic.

Certyfikatorzy oceniali System Zakładowej Kontroli Produkcji – ZKP. Wysoko oceniono kompetencje i profesjonalizm Constraco Sp. z o.o. w zakresie produkcji następujących elementów:

  • kształtowników stalowych wykonanych na zimno typu L, U, C, Z, przeznaczonych do zastosowań konstrukcyjnych,
  • profilowanych na zimno elementów konstrukcyjnych, do zastosowania w konstrukcjach klasy wykonania EXC2,
  • oraz stalowych elementów konstrukcyjnych w klasie wykonania EXC2.

Instytucja certyfikująca w wyniku audytu potwierdziła, że System Zakładowej Kontroli Produkcji ww. wyrobów spełnia mające zastosowanie wymagania. Produkcja odbywa się zgodnie z określonymi normami i wymaganiami.

Tym samym Constraco legitymuje się zaktualizowanymi certyfikatami, potwierdzającymi jakość produkcji.